CV

Vystudovala jsem FF UK, obor Dějiny umění se zaměřením na umění středověku a Byzance. V současné době se věnuji kresbě, malbě a zejména ilustraci. První ilustrace vznikly, když jsem byla oslovena, abych svými výtvory doprovodila Evangelický kalendář pro rok 2013. Vznikl tak cyklus inspirovaný pohledem do slunce, Vypálený pohled. Po jeho publikování se na mě s prosbou o obrazový doprovod k básním obrátil děda mého manžela, Jakub S. Trojan. Ilustrovala jsem jeho sbírky básní Skoro-sonety (2013), Rozkyvy duše (2014), Adorace na výzvy (2015) a Chvála protikladů (2016). Mé výtvory se zalíbily také Jakubovi L. Houdkovi, pro něhož jsem vytvořila obrazy do básnických sbírkek Velkokněžna Olga sbírá květy (2016), Ínó Leukothea (2018) a Byzantská modř (2020). Kromě ilustrací se věnuji také volné tvorbě. V současné době dokončuji cyklus kreseb volně inspirovaný Baudelairovými Květy zla.


© 2023 Martina Trojanová Contact Me